W związku ze zjazdem w dniach 21-22.09.2018 i Balem Absolwenta uprzejmie informujemy, że przebieg imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

 

 

 I n f o r m a c j a

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie.

Informacja dotyczy osób rejestrujących się po dniu 13 czerwca br.

Zgodnie z ustawą Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2016/679) osoby pragnące się zapisać na Zjazd Absolwentów Liceum proszone są o wypełnienie i przekazanie na adres szkoły oświadczenia o ochronie danych osobowych, treść oświadczenia podano poniżej.

Organizator oświadcza, że zgromadzone dane osobowe w procesie rejestracji uczestników Zjazdu Absolwentów będą wykorzystywane wyłącznie przez okres niezbędny do organizacji Zjazdu.

Świdwin, dnia 13 czerwiec 2018 r.

DYREKTOR

Krzysztof Mrowiński

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

 

Jubileusz 50 – lecia LO w Świdwinie!!! ZAPISY na Bal Absolwenta !!!

    Drodzy Absolwenci,

Z radością informujemy, iż uroczyste obchody  Jubileuszu naszej szkoły odbędą się w dniach 21-22 września 2018r.

    21.09.2018r. – do południa odbędą się OFICJALNE UROCZYSTOŚCI, natomiast w godzinach popołudniowych zapraszamy do zwiedzania szkoły oraz spotkań z nauczycielami i innymi Absolwentami

    22.09.2018r. – do południa planujemy ponowne spotkania w szkole – zwiedzanie, wspólne rozmowy. Po południu zapraszamy na BAL ABSOLWENTA.

Mamy pomysł, aby został po nas – Absolwentach – ślad w postaci ŁAWECZKI ABSOLWENTA, której uroczyste odsłonięcie odbędzie się tuż przed balem w szkolnym parku. A następnie wspólnie przejdziemy do zamku.

    ROZPOCZYNAMY zapisy na BAL JUBILEUSZOWY.

    Koszt to 200zł. W tej cenie oferujemy wynajęcie sali,  ciepłe posiłki i napoje, muzykę, Pakiet Jubileuszowy, a także datek na Ławeczkę Absolwenta.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 65 8581 0004 2004 0005 1930 0002. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (wpłat). Przy dokonywaniu wpłat prosimy o podanie imienia i nazwiska Absolwenta, a także roku ukończenia szkoły.
W przypadku pań prosimy również o podanie nazwiska panieńskiego. Lista osób, które dokonały wpłaty, będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły i aktualizowana raz w tygodniu.

    Prosimy o śledzenie informacji na temat Jubileuszu. Im bliżej uroczystości, tym więcej szczegółów.

    Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do spotkania się, aby pobyć razem, powspominać i wspólnie świętować.

Organizatorzy

           

 

HYMN SZKOŁY

Zostań zawsze w mej pamięci
Taka mądra, dobra, jasna,
Pełna gwaru i piosenki,
Kolorowa, piękna, własna.

Herbem imię Twoje wplotę
W serca mego tarczę,
By na szare dni i słotę,
Była zawsze mi oparciem.

Aby kochać mi pomogła
W każdej chwili trudnej
Jednakowo maj pogodny
Jak i chmurne życia grudnie.

A gdy czas się już odmierzy,
Skończy bieg ostatnia klasa,
Niech nas żegna jak żołnierzy
Wódz najmilszy, szkoła nasza.

 

JĘZYK POLSKI: 

Krystyna Czyżyk

Lucyna Dziewiatowska

Monika Fabianiak

Katarzyna Felińska

Magdalena Kałuska

Jadwiga Kowalczyk

Zdzisława Nenycz-Kordowiecka

Małgorzata Olszewska

Krystyna Pietrzykowska

Małgorzata Pluta

Anna Teresińska

 

JĘZYK ANGIELSKI: 

Maja Banaszczak 

Małgorzata Borkowska

Maria Czajczyk

Michał Fafiński

Emilia Jamróz

Jan Maj

Aleksandra Majka

Joanna Makowska

Krystyna Szyndlewicz

Ryszard Świerzko

Teresa Tomaszyńska

Zofia Zatorska

 

JĘZYK FRANCUSKI:

Izabela Marko

Ewa Szybisty

 

JĘZYK ŁACIŃSKI:

Zygfryd Banachowski

Elżbieta Świerzko

Ryszard Świerzko

 

JĘZYK NIEMIECKI:

Katarzyna Brdyś

Halina Cieślicka

Emilia Jamróz

Zbigniew Kaniewski

Joanna Kurlapska

Zygmunt Małachowski

Stefan Przewoźniak

Barbara Ryżlak

Urszula Ślusarek

  

JĘZYK ROSYJSKI:

Waldemar Kosiak

Teresa Kumełan

Danuta Lebda

Anna Łosowska

Teresa Manierska

Leokadia Mańkowska

Bożena Piękoś-Hapter

  

MATEMATYKA:

Maria Bembnista

Jan Bryczkowski

Alina Frankiewicz

Katarzyna Gulczyńska

Stanisława Jakubowska

Stanisław Marcinkowski

Krzysztof Mrowiński

Aneta Nienartowicz

Henryk Poznański

Zygmunt Talecki

 Grzegorz Wilk

 

HISTORIA:

Mirosława Ciechanowska

Zbigniew Kaniewski

Ewa Lesisz

Barbara Przepiórka

Lucjan Rydz

Jadwiga Zabłońska Wojciuk

Stanisław Zapart

  

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

Zbigniew Kaniewski

Stanisław Karkowski

Ewa Lesisz

Barbara Przepiórka

Lucjan Rydz

Jadwiga Zabłońska Wojciuk

  

GEOGRAFIA: 

Adam Brdyś

Halina Czaplak

Czesław Czaplak

Eugeniusz Hełminiak

Henryk Klaman

 

BIOLOGIA:

Elżbieta Kuzioła

January Pawlos

Barbara Ślusarek

Dorota Ślusarek

Jolanta Zatoń

Krzysztof Zieliński

 

FIZYKA:

Zygfryd Banachowski

Irena Deniszczuk

Rafał Głowiński

Jerzy Maruszak

Andrzej Sawka

Halina Szumowska

Włodzimierz Śpionek

Anna Talecka

 

CHEMIA:

Jan Augustyniak

Marta Gierasimiuk

Aleksandra Glinka-Maruszak

Bożena Kapral

Kamila Kretowicz

Magdalena Majchrzak

Jerzy Maruszak

Janina Nalepa

Maria Śpionek

Zofia Zatorska

  

INFORMATYKA: 

Katarzyna Gulczyńska

Bożena Kapral

Jerzy Maruszak

Janusz Miętek

Aneta Nienartowicz

Andrzej Sawka

  

MUZYKA: 

Andrzej Szulc

Jacek Teresiński

  

PLASTYKA: 

Janusz Miętek

Konstanty Ryckiewicz

  

TECHNIKA:

Andrzej Marcińczak

Janusz Miętek

Konstanty Ryckiewicz

 

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE:

Adam Brdyś

Marian Dańczyszyn

Karol Mędrzycki

Jan Nowiński

Andrzej Słowik

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

Czesława Pawlik

Andrzej Słowik

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

Krystyna Augustyniak

Mirosław Bieńkowski

Kazimierz Cieślak

Marian Dańczyszyn

Krzysztof Dzikoń

Antoni Gabrysiak

Franciszek Kamiński

Lech Książek

Danuta Lachowicz

Krzysztof Pawlik

Jerzy Piotrowski

Jerzy Wojciuk

Agnieszka Żukowska

 

RELIGIA:

Wojciech Budziński

Marek Cieślik

Mirosław Długosz

Marcin Gajowniczek

Włodzimierz Jankowski

Wojciech Kolarz

Marek Mierzwa

Robert Moszko

Jacek Pela

Damian Poleszczuk

Hubert Smołkowicz

Krzysztof Szarejko

Tomasz Szeflińksi

Roman Tarniowy

Zbigniew Werra

 

PEDAGOG SZKOLNY:

Dorota Chojnacka

Marzena Kalinowska

Bogumiła Pawlik

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA: 

Magdalena Kałuska

Ewa Kaniewska

Danuta Nowicka-Jurek

Ewa Politowska-Białek

Maria Rydzio

Ewa Szybisty

 

Losy Liceum Pedagogicznego w Świdwinie związane są ściśle z powrotem naszego miasta do Polski. Dlatego też warto najpierw wspomnieć o tych historycznych faktach z wiosny 1945 roku. Świdwin został zdobyty 3 marca 1945 roku przez oddziały pancerne Armii Radzieckiej. Po rozgromieniu resztek wojsk niemieckich w okolicach miasta, I Armia Wojska Polskiego skierowała swoje uderzenie na Sławoborze i przesunęła się pod Kołobrzeg. Dni od 4 do 7 marca upłynęły na likwidowaniu małych grup i pojedynczych gniazd oporu żołnierzy niemieckich w mieście. Walki uliczne, szczególnie w okolicach dzisiejszego Rynku i ulicy 1 Maja, były przyczyną pożaru i wypalenia śródmieścia. Z części oddziałów wojskowych I Armii Wojska Polskiego, dowództwo zorganizował pułk rolno-gospodarczy, zadaniem którego było zabezpieczenie majątku poniemieckiego, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i okolicznych wsi. Żołnierze tych jednostek zaopiekowali się majątkami pojunkierskimi i przy pomocy ludności cywilnej dokonali pierwszych zasiewów na ziemi świdwińskiej. Inni zaczęli uruchamiać zakłady przemysłowe i usługowe w mieście (tartak, octownię, młyny, warsztaty naprawcze i inne). Administrację miasta objęli Polacy, którzy pracowali tutaj, wywiezieni na roboty lub jako jeńcy wojenni. Było ich w pierwszych dniach po wyzwoleniu około sześćdziesięciu. Z nich rekrutował się pierwszy zarząd miejski z burmistrzem Górskim na czele. Uruchomiono pocztę, posterunek Milicji Obywatelskiej, straż ogniową, elektrownię, gazownię. Szpital i ośrodek zdrowia prowadzili lekarze wojskowi. Została uruchomiona apteka. Zaczęły powstawać organizacje polityczne (PPR, PPS i SL) i społeczne.

Wielu zdemobilizowanych żołnierzy osiadło i zajęło ważne odcinki pracy w mieście. Latem 1945 roku zaczął się napływ ludności repatriowanej z ZSRR i z Polski centralnej. Pod koniec roku Świdwin liczył już około 1 tys. Polaków. Wśród osiedleńców nie brakło i nauczycieli, którzy, jak zawsze, pełni zapału i poświęcenia, rozpoczęli organizować szkoły. Już w czerwcu 1945 roku Józef Dmowski zbierał pomoce naukowe, gromadził umeblowanie i rozpoczął naukę. Pomagał mu w tym Stanisław Zapart. W zimie został zdemobilizowany Stanisław Karkowski, któremu władze szkolne powierzyły zorganizowanie sześciomiesięcznego wstępnego kursu pedagogicznego w Świdwinie. Kurs ten otwarto 1 lutego 1946 roku w budynku nr 14 przy ulicy Wojska Polskiego. Celem kursu było przysposobienie młodych ludzi do pełnienia obowiązków nauczycieli (których wówczas odczuwało się ogromny brak) szkół podstawowych. Uczniowie ci, z różnym przygotowaniem, (wielu byłych żołnierzy i partyzantów) z wielkim zapałem pogłębiali swoją wiedzę ogólną i zdobywali nowy zawód. W końcu lipca 1946 roku czterdziestu kilku absolwentów - młodych nauczycieli - rozpoczęło pracę w szkolnictwie na terenie Ziem Zachodnich. Niektórzy z nich do dnia dzisiejszego pracują w Świdwinie. Tak grono jak i słuchacze oraz personel gospodarczy wykazali maksimum poświęcania przy pracach porządkowych, instalacyjnych i urządzaniu sal wykładowych, sypialni oraz kuchni. Wspomniany kurs pedagogiczny wpłynął na decyzję ówczesnego Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego zorganizowania w Świdwinie Zakładu Kształcenia Nauczycieli. 

Pierwszym dyrektorem został Stanisław Malaga. Oficjalnie rozpoczęto rok szkolny w Liceum Pedagogicznym 1 września 1946 r. Pierwszymi wykładowcami byli: S. Malaga, S. Karkowski, E. Zielewiezowa, L. Malinowa, Docha, Iglicka i S. Zapart. Młodzież już w pierwszym roku wykazała, oprócz dużej pilności, wyrobienie społeczne, biorąc udział w imprezach sportowych (zawody narciarskie i strzeleckie). Wystawiła sztukę teatralną pt. "Leśna droga". W roku szkolnym 1947/1948 powstała przy liceum szkoła ćwiczeń, której kierownikiem został S. Karkowski, a nauczycielami Olszewska, Rzeszótko, Wołońciej, Idziniakowa, Śniegocka. Grono nauczycielskie powiększyło się o dalszych specjalistów. I tak nauczycielem prac ręcznych i rysunku została Łucja Bilwin, a także nad przeczytanymi książkami i oglądanymi filmami. Młodzież poszczególnych klas urządzała tematyczne świetlice, czyli składane programy artystyczne dla potrzeb samej młodzieży i środowiska. 
Rozpoczął działalność dobrze zapowiadający się szkolny zespół amatorski, który wystawił takie sztuki, jak: "Zwycięstwo", "Rewizora" i "Zemstę". Nauczyciel rysunku Bolesław Uruski dokonał dekoracji hollu szkolnego witrażami. Nauczyciel śpiewu Filipkowski zorganizował stuosobowy chór mieszany, który zdobył pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich. Zorganizowano także dwa zespoły sportowe pod kierunkiem Krystyny Augustyniak i Filipkowskiego. Dziewczęta i chłopcy z tych zespołów przysporzyli szkole sukcesów, zdobywając czołowe miejsca w koszykówce na terenie województwa i w kraju. Rok szkolny 1954/1955 przyniósł nowe zmiany. 
Odszedł dyrektor Rogalski do Kuratorium, a jego miejsce zajął Stanisław Karkowski. Nauczycielka Wysokońska została mianowana wizytatorem Kuratorium. Z nowych nauczycieli przybyli Kiełbiński, Krasnoborska, Wiśniewska, Augustyniak i inni. W tym roku szkolnym wprowadzono nowy przedmiot- grę na instrumencie, prowadzony przez Mieczysława Kubetiusa. Sporo wysiłku wniosło tak grono jak i młodzież w obchody X Rocznice Powrotu Ziemi Koszalińskiej do Macierzy. Zespoły artystyczne liceum obsłużyły około dwudziestu akademii i masówek, nie tylko w mieście, ale również w wielu wioskach powiatu świdwińskiego. Amatorski teatr młodzieży wystawił "Pana Jowialskiego" w reżyserii mgr Barbary Krasnoborskiej. 

Umuzykalnienie młodzieży, wychowanie nie tylko nauczyciela, ale także dobrego odbiorcy muzyki, stało się główną troską dyrekcji i grona nauczycielskiego. Młodzież liceum jest od lat wdzięcznym odbiorcą koncertów Filharmonii Szczecińskiej, a obecnie Koszalińskiej Orkiestry Symfonicznej im. St. Moniuszki. Młodzież żywo przyjmowała koncerty recytatorskie Kazimiery Rychterówny, Leszka Zarzyckiego, Mariana Mikuty i wielu innych artystów. Coraz lepiej pracuje szkolny zespół muzyczny, który obsługuje nie tylko własne imprezy artystyczne, ale służy także młodzieży, przygrywając w czasie zabaw szkolnych. Biblioteka szkolna prowadzona przez Marię Rydzio liczy około 9 tys. woluminów. W ostatnich latach zorganizowano czytelnię w internacie oraz w szkole czytelnię pedagogiczną. W ostatnich czterech latach dużo wysiłku włożyła dyrekcja w zabezpieczenie i stworzenie właściwych warunków pracy szkoły i internatu, przeprowadzając wiele inwestycji i kapitalnych remontów. 

Wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynkach internatu, szkolnym oraz w sali gimnastycznej. Wyremontowano i przystosowano do celów szkolnych zdewastowany budynek nr 29 przy ulicy Kościuszki. Wybudowano pracownię robót ręcznych oraz urządzono całkowicie pracownie: biologiczną, fizyczną, chemiczną, geograficzną, pedagogiczną i muzyczną. Niezależnie od stałej troski o podnoszenie wyników nauczania Rada Pedagogiczna poświęca wiele czasu pracy pozalekcyjnej. Działają różne kółka zainteresowań i przedmiotowe. Dobrze pracuje Międzyszkolny Klub Sportowy "Zawisza". W życiu organizacyjnym dużo inicjatywy wykazuje Szkolna Grupa Związku Młodzieży Socjalistycznej oraz trzy drużyny Związku Harcerstwa Polskiego. Z drużyn tych rokrocznie wychodzą wykwalifikowane kadry instruktorów harcerskich, które zasilają drużyny wiejskie. Opracowany przez Radę Pedagogiczną plan politechnizacji zajęć szkolnych, mający na celu lepsze przygotowanie absolwentów do życia w środowisku wiejskim, jest realizowany już w bieżącym roku szkolnym. Dobrze wyposażone pracownie ułatwiają realizację tego planu. Klasy pierwsze uczą się gospodarstwa domowego, drugie poznają tajniki wiedzy rolniczej, uprawiają warzywa, pracują w szkolnym zespole przysposobienia rolniczego. Klasy trzecie organizują działalność kulturalno-oświatową, poznają pracę teatru, inscenizują bajki, montaże poezji. Klasy czwarte zgłębiają tajniki techniki, radio- i elektrotechniki. Poznają elektryczne maszyny domowe. Ostatnia klasa piąta opanowuje ostatecznie gospodarstwo domowe oraz kurs motoryzacji.

LICEUM PEDAGOGICZNE:

Pierwszym dyrektorem został Stanisław Malarga. Oficjalnie rozpoczęto rok szkolny w Liceum Pedagogicznym 1.09.1946 r. Pierwszymi wykładowcami byli:  S. Malaga, S. Karkowski, E. Zielewiczowa, L. Malinowa, Docha, Iglicka i S. Zapart.

W roku szkolnym 1947/48 powstała przy liceum szkoła ćwiczeń, której kierownikiem został S. Karkowski, a nauczycielami Olszewska, Rzeszótko, Wołońciej, Idziniakowa, Śniegocka. Od września 1947 r. przyznawano nauczycielom niezamożnym stypendia państwowe. Ożywiona działalność na terenie szkoły rozwijały młodzieżowe organizacje ideowo-wychowawcze: Związek Walki Młodych, drużyna ZHP, komórka OM TUR.

W roku szkolnym 1947/48 powstała przy liceum Komisja Rejonowa, zadaniem której było korespondencyjne dokształcanie niewykwalifikowanych nauczycieli. 24.06.1948 - pierwszych piętnastu absolwentów uzyskało świadectwo dojrzałości.

Rok 1948/49 przyniósł zmianę na stanowisku dyrektora. Została nim Zofia Des Logos. W roku tym wiele wysiłku włożono w remonty pomieszczeń internatowych. Od 1949 r. zapoczątkowano coroczne wycieczki krajoznawcze.

Lata następne nie były pomyślne w pracy liceum. Częste zmiany na stanowisku dyrektora i nauczycieli nie wpływały dodatnio na atmosferę pracy w szkole.

Rok 1950/51 przyniósł stabilizację na stanowisku dyrektora, którym został Józef Rogaliki. Zapoczątkowano redagowanie gazetki szkolnej "Naprzód". Organizowano dyskusje nad przeczytanymi książkami i obejrzanymi filmami. Rozpoczął działalność dobrze zapowiadający się szkolny zespół amatorski, który wystawił takie sztuki jak: "Zemsta", "Zwycięstwo".  Nauczyciel rysunku Bolesław Uruski dokonał dekoracji hallu szkolnego witrażami.  Nauczyciel śpiewu Filipkowski zorganizował stuosobowy chór mieszany. 

14-15.12.1952 r. - dwudniowe konferencje dyrektorów zakładów kształcenia, kierowników praktyk pedagogicznych i kierowników szkól i ćwiczeń.

Rok szkolny 1954/55 - odszedł dyrektor Rogaliki do Kuratorium, a jego miejsce zajął Stanisław Karkowski. Wprowadzono nowy przedmiot grę na instrumencie.  Zorganizowano czytelnię w internacie oraz w szkole czytelnię pedagogiczną. W latach 1959/63 wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynkach internatu, wybudowano pracownię robót ręcznych oraz urządzono pracownię: biologiczną, geograficzną, chemiczną. Dobrze pracował międzyszkolny klub sportowy "Zawisza".

W roku 1960/61 uczyło się w murach tej uczelni 243 uczniów (uczniów tym 200 dziewcząt).
Maj 1962 r. nadano szkole imię Władysława Broniewskiego i wręczono sztandar.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
W czerwcu 1968 r. przeprowadzono egzamin wstępny i nabór do klas pierwszych LO w Świdwinie, które powstało w mieście dotychczasowego Technikum i Liceum Ekonomicznego, funkcjonującego przejściowo w gmachu byłego Liceum Pedagogicznego. Roczny limit przyjęć 120 osób. Absolwenci opuścili mury szkoły w 1972 r. Uczniowie mieli do dyspozycji 16 pomieszczeń przy ulicy Kościuszki.
W 1970 r. w czynie społecznym adaptowano budynek gospodarczy na drugą pracownię zajęć praktyczno-technicznych.

 

 

Odwiedź nas na:

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

JoomBall - Cookies

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.