Szkoła zaoczna - programy

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA

DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM dla dorosłych

W LATACH 2011 – 2014

 

 

Przedmiot

Nr dopuszczenia

Tytuł programu

Autor, wydawnictwo

 

JĘZYK POLSKI

 

 

 

DKOS–5002-53/07

„Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Program nauczania dla LO, LP
i T.”

 

M. Pobidyńska

 

OPERON

 

JĘZYK ANGIELSKI

DKOS-4015-152/02

 

Wariant A

Wariant B

Wariant C

„Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
i technikum (wariant
A i B)-kształcenie
w zakresie podstawowym lub rozszerzonym”.

 

M. Kłos

A. Sikorzyńska

 

WYDAWWNICTWO

PEARSON EDUCATION POLSKA

 

MATEMATYKA

 

 

DKW-4015-37/01

„Matematyka
z plusem. Zakres podstawowy
z rozszerzeniem”.

 

 

M. Karpiński

M. Dobrowolska.

M. Braun

J.Lech

 

GWO

 

 

HISTORIA

DKOS-4015-111/02

Historia-kształcenie
w zakresie podstawowym
i rozszerzonym.

 

 

WYDAWNICTWO NOWA ERA

 

BIOLOGIA

DKOS-4015-5/02

Biologia.

Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego
(w zakresach podstawowym
i rozszerzonym) liceum profilowanego
i technikum
(w zakresie podstawowym).

 

 

 

 

 

W. Lewiński

J. Prokop

G. Skirmuntt

 

WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON

2002

 

GEOGRAFIA

DKOS-4015-80/02

Geografia.

Program nauczania
w zakresie podstawowym
i rozszerzonym.

 

J. Kop

M. Kucharska

E. Szkurłat

 

WYDAWNICTWO SZKOLNE

PWN

 

 

FIZYKA I ASTRONOMIA

DKOS-4015-89/02

„Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Program kształcenia
w zakresie podstawowym
dla LO, LP i T.”

 

M. Fijałkowska

B. Saganowska

J. Salach

 

WYDAWNICTWO ZAMKOR

 

CHEMIA

DKOS-4015-33/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Chemia. Kształcenie
w zakresie podstawowym. Program nauczania
w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym
i technikum”.

 

 

M. Późniczek

Z. Kluz

E. Odrowąż

 

WSiP

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

DKOS-4015-18/02

„Technologia informacyjna dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
i technikum”.

 

E. Gurbiel

G. Hardt-Olejniczak

 

WSiP

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIOR-CZOŚCI

DKOS-4015-177/02

„Ekonomia stosowana. Program nauczania do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla uczniów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych
i techników”.

 

D. Raczko

J. Neneman

A. Działek

M. Miszczak

 

FUNDACJA MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIOR-CZOŚCI

 

Odwiedź nas na:

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

JoomBall - Cookies

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.