Wirtualny spacer

Wirtualny spacer

kursy

PLAN I TERMINARZ

 TURNUSÓW DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO TEORETYCZNEGO

 MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW – STOPIEŃ II

 ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 Lp.  Zawód  Termin kursu  Organizator 
 1. 

Mechanik pojazdów samochodowych

Nr 723103

 05.09.2016r.do30.09.2016r  ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH 70-028 SZCZECIN, ul: CHMIELEWSKIEGO 19, tel: (91) 482-15-31 Internat: w/m, tel: (91) 482-07-46 
 2.

Elektryk

Nr 741103

 
 03.10.2016r.do 28.10.2016r.  OŚRODEK STAŁY przy ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNYCH71-631 SZCZECIN, ul: RACIBORA 60, tel: (91) 42-22-64-81 Internat: ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH 70-028 SZCZECIN, ul: CHMIELEWSKIEGO 19 tel: (91) 482-07-46 
 3.

Fryzjer 

Nr 514101 

 03.10.2016r.do28.10.2016r ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH 70-028 SZCZECIN, ul: CHMIELEWSKIEGO 19, tel: (91) 482-15-31 Internat: w/m, tel: (91) 482-07-46 
 4.

Operator obrabiarek skrawających 

Nr 722307    

 02.11.2016r.do25.11.2016r.  OŚRODEK STAŁY  przy POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  I  USTAWICZNEGO 78-500 DRAWSKO POMORSKIE  ul: WARMIŃSKA 2, tel: (94) 363-24-20 Internat: BURSA MIĘDZYSZKOLNA, ul: POŁCZYŃSKA 9, tel: (94) 343-82-85
 5.

Monter sieci, instalacji     i urządzeń sanitarnych

Nr 712616

 28.11.2016r.do22.12.2016r.  OŚRODEK STAŁY  przy POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  I  USTAWICZNEGO 78-500 DRAWSKO POMORSKIE  ul: WARMIŃSKA 2, tel: (94) 363-24-20 Internat: BURSA MIĘDZYSZKOLNA, ul: POŁCZYŃSKA 9, tel: (94) 343-82-85 
 6.

Sprzedawca

Nr 522301

 13.03.2017r.do07.04.2017r.  OŚRODEK SEZONOWY przy ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 78-300 ŚWIDWIN, ul: T. KOŚCIUSZKI 28 tel: (94) 365-24-74 

 

 

PLAN I TERMINARZ

 TURNUSÓW DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO TEORETYCZNEGO

 MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW - STOPIEŃ III. 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 Lp.   Zawód  Termin kursu  Organizator
 1.

Mechanik pojazdów samochodowych

Nr 723103

 28.11.2016r.do22.12.2016r.

 OŚRODEK STAŁY przy ZESPOLE SZKÓŁ Nr 278-100 KOŁOBRZEG, ul: PIASTOWSKA 5, tel: (94) 352-39-36 Internat: Bursa Międzyszkolna Nr 278-100 KOŁOBRZEG, ul: GROTTGERA 11, tel: (94) 352-21-20 

 

 2.

Stolarz

Nr 752205 

 02.01.2017r.do 27.01.2017r.  OŚRODEK STAŁY przy POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO    i  USTAWICZNEGO 78-500 DRAWSKO  POMORSKIE  ul: WARMIŃSKA 2, tel: (94) 363-24-20 Internat: Bursa Międzyszkolna,  ul: POŁCZYŃSKA 9,  tel: (94) 343-82-85
 3.

Fryzjer

Nr 514101

 02.01.2017r.do27.01.2017r.  ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH 70-028 SZCZECIN, ul: CHMIELEWSKIEGO 19, tel:(91) 482-15-31 Internat: w/m, tel: (91) 482-07-46 
 4.

Monter sieci, instalacji     i urządzeń sanitarnych

Nr 712616

 30.01.2017r.do10.13.2017r. 

 OŚRODEK STAŁY przy POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  i USTAWICZNEGO 78-500 DRAWSKO  POMORSKIE,  ul: WARMIŃSKA 2, tel: (94) 363-24-20 Internat: Bursa Międzyszkolna,  ul: POŁCZYŃSKA 9, tel: (94) 343-82-85

 

 5.

Sprzedawca

Nr 522301

 15.05.2017r.do 09.06.2017r.  OŚRODEK SEZONOWY przy ZESPOLE SZKÓŁ Nr 370-236 SZCZECIN, ul: SOWIŃSKIEGO 1, tel: (91) 448-90-03; (91) 448-90-19 Internat: ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH 70-028 SZCZECIN, ul: CHMIELEWSKIEGO 19, tel:(91) 482-07-46  

  

        

 

PLAN I TERMINARZ

 TURNUSÓW DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO TEORETYCZNEGO

 MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW - STOPIEŃ I. 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

  Lp.   Zawód     Termin kursu   Organizator
1.

Fryzjer

Nr 514101

03.01.2017r. do 27.01.2017r. ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH 70-028 SZCZECIN, ul: CHMIELEWSKIEGO 19 tel:914-821-531 Zakwaterowanie: w/m, tel: 914-820-746  
2.

Mechanik pojazdów samochodowych

Nr 723103

30.01.2017r. do 10.03.2017r. OŚRODEK STAŁY przy ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2 78-100 KOŁOBRZEG, ul: PIASTOWSKA 5 tel: 943-523-936 Zakwaterowanie: Bursa Międzyszkolna Nr 2 78-100 KOŁOBRZEG, ul: GROTTGERA 11 tel: 943-522-120
3.

Sprzedawca

Nr 522301

30.01.2017r. do 10.03.2017r. OŚRODEK  SEZONOWY przy ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 78-300 ŚWIDWIN, ul: T. KOŚCIUSZKI 28 tel: 943-652-474 Zakwaterowanie: Internat Zespołu Szkół Rolniczych, 78-300 ŚWIDWIN, ul: SZCZECIŃSKA 88 tel: 943-652-582 (po godz. 1500 tel: 943-652-583)
4.

Monter – elektronik

Nr 742102

Termin kursu w trakcie ustalania Organizator MOSINA        

 

UWAGA!                                                                                                                 

I. Turnus zawodowy- I, II, III stopnia trwa cztery tygodnie - 140 godzin.

II. Uczeń przyjeżdżając na turnus zawodowy do ośrodka winien posiadać następujące dokumenty i wyposażenie:

- skierowanie ze szkoły na turnus zawodowy,

- skierowanie do internatu oraz oświadczenie podpisane przez ucznia, rodziców, szkolna służbę zdrowia, wychowawcę klasy (informację o pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zachowaniu ucznia w środowisku rówieśniczym, ewentualnym nadzorze kuratora, chorobach przewlekłych).                                                               

- zgoda rodzica/opiekuna na wykonanie badania profilaktyczno/kontrolnego (w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu/narkotyków),

- dowód osobisty, legitymację szkolną ,

- numer PESEL,

- pieniądze na opłacenie internatu, wyżywienia, zakup podręczników,

- odzież roboczą (cukiernik, piekarz, wędliniarz, kucharz),

- przybory szkolne, podręczniki lub pieniądze na ich zakup,

- zeszyt z turnusu I i II stopnia (dotyczy uczestników II i III stopnia),

- przybory toaletowe, bieliznę nocną, osobistą, miękkie obuwie (internat),

- zaświadczenie od lekarza, że stan zdrowia pozwala na pobyt w internacie i na zajęciach lekcyjnych – dotyczy dziewcząt w ciąży.

 III. W roku szkolnym  2016 / 2017, wyjeżdżając na turnus zawodowy – I, II, III stopnia, należy się liczyć z kosztami: - zakwaterowanie w internacie (opłata stała, którą opłaca uczeń ) – 115 zł,

- wyżywienie, (obowiązkowe, stawka dzienna – trzy posiłki), w różnych miejscowościach są inne (kształtują się na poziomie od 10 do 14zł).                                                                                                                                        

                                                                                              

                                                                                                                                               Opracował: Andrzej Słowik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

Drukuj

JoomBall - Cookies

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.