Nauczanie wielozawodowa

DATA OPRACOWANIA: 20.03.2015 r

 

OBOWIĄZUJE OD: 01.09.2015 r.

ZSP-01.410.3.1.2015

 

NA LATA SZKOLNE: 2015/16 – 17/18

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

DLA ODDZIAŁU WIELOZAWODOWEGO

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODZIEŻY

 

O TRZYLETNIM CYKLU NAUCZANIA

 

KLASA I W

Lp.

 

KLASY

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO

W 3 LETNIM OKRESIE NAUCZANIA

LICZBA GODZIN

W 3 LETNIM

OKRESIE NAUCZANIA

I

2015/2016

II

2016/2017

III

2017/2018

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO

1.

JĘZYK POLSKI

3

1

1

5

160

2.

JĘZYK NIEMIECKI

2

2

-

4

130

3.

HISTORIA

1

1

-

2

64

4.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

-

1

-

1

32

5.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

-

2

-

2

64

6.

GEOGRAFIA

1

-

-

1

32

7.

BIOLOGIA

1

-

-

1

32

8.

CHEMIA

1

-

-

1

32

9.

FIZYKA

1

-

-

1

32

10.

MATEMATYKA

2

1

1

4

130

11.

INFORMATYKA

-

1

-

1

32

12.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

3

3

3

9

290

13.

EDUKACJA DLA BEZPIECZĘŃSTWA

1

-

-

1

32

14.

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ a.

1

1

1

3

96

15

RELIGIA/ETYKAb.

2

2

2

6

192

16.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE c.

14 w roku

(0,5)

14 w roku

(0,5)

14 w roku

(0,5)

1,5

48

17.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE TEORETYCZNE d.

KURS IO

KURS IIO

KURS IIIO

KURSY I, II, III

KURST I, II, III

18.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE e.

Wg KP

Wg KP

Wg KP

Wg KP

Wg KP

TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH f.

19,5

15,5

8

43

1398

Uwaga ! Do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu roku szkolnego.

 1. uwzględniona ścieżka edukacyjna prozdrowotna i regionalna,

 2. zgodnie z odrębnymi przepisami,

 3. zgodnie z odrębnymi przepisami,

 4. realizowane odrębnie dla każdego zawodu na kursach zawodowych przez okres 4 tygodni w każdej klasie
  w wymiarze 34 godzin tygodniowo wg planów w opracowanych przez koordynatora kształcenia zawodowego, (plus 1 godzina zajęć z wychowawcą klasy),

 5. młodociani pracownicy w zakładach pracy-wymiar godzin zajęć praktycznych zgodnie z Kodeksem Pracy,

 6. nie uwzględniono ilości godzin z przedmiotów zawodowych teoretycznych realizowanych na kursach zawodowych
  w wymiarze 34 godzin tygodniowo i zajęć praktycznych realizowanych oddzielnie w zakładach pracy zgodnie
  z Kodeksem Pracy.

Odwiedź nas na:

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

JoomBall - Cookies

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.